Skip Navigation Links
PG Bank
Dịch vụ eBanking
Dịch vụ hỗ trợ
Hướng dẫn
Liên hệ
Skip Navigation Links
Việt Nam
English
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksChuyển tiền nhanh
TIỆN ÍCH
STT
Tiện ích
Mô tả
Tải xuống
1 CTN_config Công cụ cấu hình máy người dùng
2 Hướng dẫn CTN Tài liệu hướng dẫn sử dụng CTN
3 Hướng dẫn sử dụng tiện ích CTN Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiện ích CTN
4 CTN_acrobat_install Công cụ cài đặt acrobat reader 9.3
5 CTN_config_all Công cụ cấu hình máy người dùng và cài đặt acrobat reader 9.3
6 Quyết định ban hành dịch vụ Chuyển tiền nhanh Quyết định ban hành dịch vụ Chuyển tiền nhanh - Flexipay
7 Biểu phí dịch vụ Chuyển tiền nhanh Ban hành Biểu phí dịch vụ Chuyển tiền nhanh
8 Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thu hộ chi hộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thu hộ chi hộ
9 Truy cập nhanh Flexipay Tạo shortcut truy cập nhanh Flexipay
          

© Copyright 2008 PG Bank, All rights reserved.

Địa chỉ: Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại:+84(4) 62555999 - 1900555574  |  Email: dvkh.pgbank@petrolimex.com.vn
SSL