1900555574
Bảng tỷ giá Ngoại tệ
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD 22,770.00 22,780.00 22,850.00
THB 691.00 718.00
EUR 26,339.00 26,592.00
CHF 22,788.00 23,053.00
CAD 17,277.00 17,439.00
AUD 16,962.00 17,114.00
GBP 30,152.00 30,450.00
NOK 2,767.00 2,881.00
HKD 2,887.00 2,932.00
DKK 3,501.00 3,621.00
JPY 205.46 207.07
SGD 16,868.00 17,020.00

Lên đầu

Giao diện chuẩn