1900555574
Bảng tỷ giá Ngoại tệ
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD 22,695.00 22,705.00 22,775.00
THB 710.00 738.00
EUR 27,873.00 28,134.00
CHF 24,218.00 24,508.00
CAD 17,799.00 17,968.00
AUD 17,718.00 17,875.00
GBP 31,642.00 31,941.00
NOK 2,845.00 2,961.00
HKD 2,887.00 2,932.00
DKK 3,707.00 3,831.00
JPY 211.86 213.52
SGD 17,125.00 17,271.00

Lên đầu

Giao diện chuẩn