1900555574
Bảng tỷ giá Ngoại tệ
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD 22,690.00 22,700.00 22,770.00
THB 670.00 704.00
EUR 26,977.00 27,286.00
CHF 23,324.00 23,662.00
CAD 18,322.00 18,544.00
AUD 18,007.00 18,229.00
GBP 30,577.00 30,923.00
NOK 2,860.00 3,062.00
HKD 2,887.00 2,935.00
DKK 3,592.00 3,812.00
JPY 200.91 204.17
SGD 16,788.00 16,995.00

Lên đầu

Giao diện chuẩn